Με τη συνεχή και διαρκή παρουσία μας στο χώρο των Ταμειακών Συστημάτων εξουσιοδοτηθήκαμε ώστε να έχουμε την πώληση, επισκευή και συντήρηση της Ελληνικής Κατασκευαστικής Εταιρίας Ταμειακών Συστημάτων

Για την πώληση, επισκευή και συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων αναλαμβάνουμε:

Για οποιαδήποτε άλλη μάρκα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.